E-KONSULTATION.
Her kan du booke en tid eller forny din recept...

NYHEDER

SIDSTE NYT

Covid-19 vaccination

Når det er din tur til at få vaccinen, vil du modtage et brev i din e-boks eller pr. brev. 

Mundbind 

Fra torsdag den 29.10.20 er det påkrævet at bære mundbind/visir når man kommer i klinikken.

Corona er fortsat i samfundet, og vi har stadig restriktriktioner !!!

- kun adgang til lægehuset efter aftale - ring til sekretæren, hvis ikke er du har en aftale

- tag så få pårørende med som nødvendigt

- kom først til aftalt tid for at undgå mange i venteværelset -  du kan evt vente udenfor, hvis der er mange

- medicin bestilles via hjemmesiden eller på telefonen

- brug evt e-konsulation (NB ikke til akutte ting, da vi ikke nødvendigvis svarer samme dag)

Ny sygeplejerske

1. februar startede sygeplejerske Lis Plum i praksis. Lis har været praksissygeplejerske i 13 år, vi håber i tager godt imod hende.

Tidsbestilling

Det er nu igen muligt at booke tider til konsultation via e-tidsbestilling på hjemmesiden. Dog er det ikke muligt at booke tider ved sygeplejerskerne, dette skal gøres via tlf.

Pneumokokvaccination mod lungebetændelse

Tilbydes ALLE + 65 årige fra 15. juni. 

Pneumokok-bakterier kan give slemme lungebetændelser. I en periode  med risiko for smitte med Covid-19 virus,  der også kan give svær lungepåvirkning, er det besluttet at tilbyde ekstra sårbare borgere vaccination mod pneumokker. 

Ring og bestil tid ved sekretæren. 

Personer i alle aldersgrupper med følgende sygdomme tilbydes også vaccination :

Manglende milt, dårligt immunsvar (herunder HIV, blodkræft og immunsupprimerende medicin), cochelear implant (indopereret høreapparat), liquorlækage og shunt i hjernen, stamcelletransplantation og organtransplantation. Envidere børn med særligt risikable sygdomme (hjerte/lunge/nyre mm - disse følges normalt på sygehuset  - spørg evt der, om det er relevant med vaccination).

Mener du, du hører til i den gruppe, der kan blive vaccineret nu, så ring til sekretæren og giv besked. Vi vil så give en tilbagemedling og finde en tid til dig.

En del af jer med kronisk sygdom er allerede vaccineret. Er det mere end 6 år siden, du sidst er vaccineret, skal du henvende dig igen.

 

Flere kan testes for COVID-19

Der er nu åbnet op for, at alle kan testes for coronavirus. Gå ind på www.coronaprover.dk og log ind med dit NemId.

- For børn i alderen 2-14 år anvendes forældrenes NemID. Forældrerne skal logge på med eget NemId og efterfølgende vælge det barn det drejer sig om.

- Unge fra 15 år skal anvende eget NemId.

- For børn under 2 kræves der en henvisning fra egen læge. 

Der er som udgangspunkt ikke den praktiserende læge, men coronaopsporing og kontaktsmitteopsporing under Styrelsen for Patientsikkerhed, der er ansvarlige for at rågive og booke tid til tests for de personer som angives at være nære kontakter til en corona positiv. Hvis man får at vide at man er nær kontakt til en smittet person skal man kontakte coronaopsporing på tlf. 3232 0511 for at blive henvist til 2 tests. 

Oplever man moderate til svære symptomer og/eller har besværet vejrtrækning, kontakt da altid egen læge/vagtlæge med henblik på vudering/henvisning til test.

Egen læge eller tilknyttet læge kan også henvise beboere på plejehjem, bosteder, herberger og lukkede institutioner til testning, hvis der er mistanke om COVID-19 symptomer.

 

Husk at kontakte os i Lægehuset /lægevagten/akuttelefonen hvis du er bekymret og har brug for hjælp


Du skal fortsat ringe til os på tlf 6221 6221, hvis du har brug for hjælp.  Hvis du oplever symptomer, hvor nu normalt ville kontakte læge, så skal du fortsat gøre det. Det gælder både hvis du oplever fysiske symptomer, og hvis du oplever psykiske symptomer.

Hvis du oplever, at din kroniske sygdom forværres eller har spørgsmål til den, skal du også kontakte os.
Ved akutte symptomer eller hvis du kommer til skade, skal du kontakte enten os, vagtlæge eller akuttelefon.

Hvis du oplever vejetrækningsbesvær i forbindelse med luftvejsinfektion, høj feber eller får det værre i løbet af nogle dage, skal du ringe til os, da det kunne være tegn på COVID-19.

Hvis du er i tvivl om du skal kontakte os, anbefaler vi at du gør det. Vi vil vurdere, om du skal ses af en læge og hvor, eller om konsultationen kan tages over telefon eller video af en læge eller sygeplejerske.

Er der åbent på sygehuset og hos os?
Ja, det er der. Sygehuset og vi i lægehuset tager sig fortsat af patienter med akutte symptomer, patienter med kræft eller mistanke om kræft, kontrol af patienter med kroniske sygdomme (kommer kun om nødvendigt i klinikken), børneundersøgelser og – vacciner og en lang række af andre funktioner som normalt.
Hvad skal jeg være opmærksom på i forhold til COVID-19
Hvis du har symptomer på COVID-19, skal du ringe til Lægehuset, lægevagten eller Akuttelefonen, inden du møder op.

Længerevarende telefonkonsulationer og videokonsultationer

Da vi i forbindelse med Corona-pandemien alle kan være smittebærere, prøver vi at ordne så meget som muligt på telefon og mail. Vi kan til nogle konsulationer også bruge video. Det indebærer, at du som patient skal kunne logge på via appen 'Min Læge' på din mobiltelefon.

Det betyder, at du kan blive visiteret til, at lægen ringer til dig på et bestemt tidspunkt i stedet for, du møder frem.

 

CORONAVIRUS

Kun adgang til Lægehuset efter aftale !!!

Som led i de omfattende foranstaltninger i hele Danmark i forbindelse med Coronavirus-udbruddet, må du kun komme i Lægehuset efter aftale. 

Har du behov for at kontakte lægehuset, så ring. Der tages så stilling til, om dit problem kan ordnes pr. telefon, mail, video, konsultation eller om vurdering må udsættes. Ved ikke presserende problemer, kan du som sædvanligt sende en e-mail via hjemmesiden eller 'Min Læge' app'en ved behov herfor.

Har du lettere tegn på infektion, så bliv hjemme og se tiden an. Hav så få kontakter med andre som muligt. Bliver det værre, så ring til lægehuset.

Så vidt muligt køres ikke hjemmebesøg eller besøg på plejehjem. I stedet forsøges problemer løst i samarbejde med hjemmeplejen.

Alle recepter bestilles pr. telefon eller på e-konsultation.

For almen orientering kan du følge med på www.coronavirus.dk eller Corona-hotline 70200233

Følg endvidere med i de daglige nyheder for nye tiltag.

Vi opdaterer også løbende her på hjemmesiden.

Vaccination af drenge/mænd mod HPV virus - flere kan få tilbuddet

Der er nu tilbud til drenge, der er født 1.1.2006 og senere  (1½ år før tidligere tilbud) at blive vaccineret gratis mod HPV virus - Humant papilloma virus - som er en seksuelt overført sygdom, der også kan give kræft og kønsvorter hos drenge. Det er den samme vaccine, som pigerne har fået tilbudt nogle år og som nu indgår i standardvaccinationsprogrammet. Fra 12-15 år gives 2 vacciner, efter 15 års alder gives 3 vacciner.

Endvidere er der gratis vaccination til homoseksuelle mænd fra det fyldte 18. år til det fyldte 26. år.

Drenge, der er født før 1.1.2006  kan også blive vaccineret, men vaccinen er ikke gratis. 

 

Brug dit gule sundhedskort, når du tjekker ind i klinikken

Når du tjekker ind på ankomstterminalen, skal du bruge dit sundhedskort. Regionen ønsker i videst muligt omfang,at der afsættes et elektronisk spor, så de kan se; I rent faktisk kommer i klinkken !!!  Ved problemer med det gule sundhedskort, kan du kontakte sekretæren.

 

Skærpelse af regler for udskrivelse af muligt vanedannende medicin

Grundet skærpede regler fra Sundhedsstyrelsen  skal du nu møde op til lægesamtale mindst 1 gang om året, hvis du får benzoediazepiner (sovepiller, beroligende) og mindst hvert halve år, hvis du får morfin og morfinlignende medicin samt medicin for ADHD. Du kan derfor få at vide , at du skal møde op til samtale med læge, når du bestiller medicin fremover. 

Udvidelse

Udvidelse af Lægehuset Center Øst, der åbnes op for patienttilgang 15.8.2019:

Velkommen til Annette Kokholm

Det er en glæde at kunne meddelse, at Annette Kokholm bliver fast læge i Lægehuset Center Øst pr 1. september.  Annette og jeg får begge lidt nedsat tid og har derfor indlagt fridage i vores kalender. Men vi får sammen plads til flere patienter, og der åbnes derfor for patienttilgang fra 15. august 2019. 

Annette har været læge i mange år i Sønderborg, og hun har været her som vikar i knapt et år, så flere af jer har mødt hende. Annette er allerede faldet godt til i lægehuset, og vi glæder os meget til at fortsætte sammen. 

At vi nu bliver to faste læger betyder også, at vi kan dække vores ferie selv, hvilket gør det noget lettere også for jer. Vi fortsætter med at have uddannelseslæger og vores faste personale er her som hidtil .

Med venlig hilsen Karen Stevns

 

 

 

 

 

 

 

MÆSLINGEVACCINATION TIL VOKSNE

Grundet flere mæslingetilfælde i Danmark er der kommet øget focus på uvaccinerede voksne. Fra april 2018 er det gratis som voksen at blive vaccineret mod mæslinger, fåresyge og røde hunde (MFR vaccination), hvis man er født efter 1974 og  ikke er vaccineret. Det forventes, at man er immun, hvis man er født før 1974, da mæslinger dengang var meget almindelig i befolkningen. MFR i børnevaccinationsprogrammet startede i 1987. Så tilbuddet om gratis vaccination er relevant, hvis du er født mellem 1975 og 1987 eller ikke har fået MFR som barn efter 1987.

Er du interesseret, kan du kontakte vores sektretær. Det er kun nødvendigt med en vaccination.

ÅBNINGSTIDER

TELEFONTIDER

Tidsbestilling kl. 8.00 - 13.30

Sygeplejerske kl. 13.00 - 13.30

Læger efter aftale

PERSONALE

Læge

 • Karen Stevns, speciallæge i almen medicin
 • Annette Kokholm, speiallæge i almen medicin

Sekretærer

 • Tina Tønder
 • Nandi Neumayr Christensen 

Sygeplejerske

 • Cindy Schmidt
 • Lis Plum

Uddannelseslæge

Vi har normalt tilknyttet en ung læge, der er under videreuddannelse.

 • Kirstine Stærk 

Vores uddannelseslæge Kirstine Stærk er færdig med det første halve år hos os, men som tidligere skrevet kommer hun her en dag om måneden de næste 2½ år og efter det igen hver dag i et halvt år. 

 • Uddannelseslæge Kirstine Stærk
  Kirstine er startet som uddannelseslæge 3. september 2018.
  Hun stammer fra Sønderborg og er efter univesitetsuddannelse og efterfølgende  klinisk basisuddannlse kommet tilbage hertil for at videreuddanne sig til praktiserende læge. Kirstine skal være her i lægehuet et halvt år på fuld tid. Derefter skal hun i 2½ år være på sygehusafdelinger i Sønderjylland med enkeltdage i hele perioden hos os. Efter de 2½ år kommer Kirstine her igen på fuld tid ½ år. Så I kan komme til at kende hende gennem lang tid.

 

 

 

 

Vi benytter cookies på denne hjemmeside
Denne hjemmeside benytter statistik cookies - Læs mere
Læs vores privatlivspolitik
Jeg accepterer ikke cookies