E-KONSULTATION.
Her kan du booke en tid eller forny din recept...

NYHEDER

SIDSTE NYT

Mundbind 

Fra torsdag den 29.10.20 er det påkrævet at bære mundbind/visir når man kommer i klinikken.

Influenzavaccinationer

I år vaccinerer vi mod influenza fra 1. oktober. Grundet corona -pandemien  skal der i år bestilles tid.

Vaccinen er gratis for alle over 65 år samt for yngre med kroniske sygdomme (diabetes, KOL, astma, hjertesygdom, svær overvægt,  immunsvækkede og pårørende til disse m.fl.), gravide i 2. og 3. semester samt førtidspensionister. 

1. oktober er der tid  kl 8-12, 2. oktober kl 13.30-15-30. Kontakt sekretæren og bestil tid. Der bliver ikke sat tid af til andre ting. 

Ud over 1. og 2. oktober vaccineres hele efteråret - evt i forbindelse med anden konsultation. Her skal også bestilles tid.

Som noget nyt er det muligt for personale i sundheds- og plejesektoren at blive vaccineret gratis.

Det gælder for følgende faggrupper:

Læger, sygeplejersker, farmaceuter, kiropraktorer, tandlæger, afspændingspædagoger, bandagister, bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, kliniske diætister, optometrister, radiografer, audiologiassisteneter, farmakonomer, foderapeuter, neurofysiologiassistenter, tandklinikassistenter, tandplejere, tandteknikkere, beskæftigelsesvejledere, plejere, plejehjemsassistenter, social- og sundhedshjælpere og assistenter, psykologer, lægesekretærer, sundhedsservicesekretærer, portører, paramedicinere, ambulancebehandlere og ambulanceførere.

 

Corona er fortsat i samfundet, og vi har stadig restriktriktioner !!!

- kun adgang til lægehuset efter aftale - ring til sekretæren, hvis ikke er du har en aftale

- tag så få pårørende med som nødvendigt

- kom først til aftalt tid for at undgå mange i venteværelset -  du kan evt vente udenfor, hvis der er mange

- medicin bestilles via hjemmesiden eller på telefonen

- brug evt e-konsulation (NB ikke til akutte ting, da vi ikke nødvendigvis svarer samme dag)

 

Ny sygeplejerske Henriette fra 1. august

Vores klinik bliver større, så med starten af august er Henritte Colstrup startet hos os som ny sygeplejerske. Henriette har tidligere været på en del sygehusafdelinger, senest har hun været ansat på gigthospitalet. Vi er meget glade for at byde hende velkommen i vores team. Hun vil som Cindy selvstændigt varetage en stor del af  behandlingen af diabetes, højt blodtryk og lungesygdomme men også have andre opgaver.
Tag godt imod Henriette !

 

Tidsbestilling

Tidsbestilling skal indtil videre være via vores sekretær - dvs bookning af tid via hjemmesiden er aktuelt på pause.

 

 

Pneumokokvaccination mod lungebetændelse

tilbydes ALLE + 65 årige fra 15. juni. 

Pneumokok-bakterier kan give slemme lungebetændelser. I en periode  med risiko for smitte med Covid-19 virus,  der også kan give svær lungepåvirkning, er det besluttet at tilbyde ekstra sårbare borgere vaccination mod pneumokker. 

Ring og bestil tid ved sekretæren. 

Personer i alle aldersgrupper med følgende sygdomme tilbydes også vaccination :

Manglende milt, dårligt immunsvar (herunder HIV, blodkræft og immunsupprimerende medicin), cochelear implant (indopereret høreapparat), liquorlækage og shunt i hjernen, stamcelletransplantation og organtransplantation. Envidere børn med særligt risikable sygdomme (hjerte/lunge/nyre mm - disse følges normalt på sygehuset  - spørg evt der, om det er relevant med vaccination).

Mener du, du hører til i den gruppe, der kan blive vaccineret nu, så ring til sekretæren og giv besked. Vi vil så give en tilbagemedling og finde en tid til dig.

En del af jer med kronisk sygdom er allerede vaccineret. Er det mere end 6 år siden, du sidst er vaccineret, skal du henvende dig igen.

 

Flere kan testes for COVID-19

Der er nu åbnet op for, at alle kan testes for coronavirus.

Egen læge kan henvise følgende personer med milde symptomer, der kunne være COVID-19-smitte, til test:      Hvis der er nære relationer i særlige risikogrupper , hvis personen har svært ved selvisolering hjemme, hvis personen har haft tæt kontakt med kendt smittet, eller hvis personen varetager helt særlige nøglefunktioner i samfundet. Egen læge eller tilknyttet læge kan også henvise beboere på plejehjem, bosteder, herberger og lukkede institutioner til testning, hvis der er mistanke om COVID-19 symptomer.

Arbejdsgivere/nærmeste personaleleder eller dennes overordnede kan direkte henvise følgende til test:  medarbejdere på sundheds- og ældreområdet og indenfor særforsorgen, som forventes at kunne komme i arbejde umiddelbart efter, hvis testen er negativ.  

Personer uden symptomer kan selv bestille tid til test på www.coronaprover.dk

 

Husk at kontakte os i Lægehuset /lægevagten/akuttelefonen hvis du er bekymret og har brug for hjælp


Du skal fortsat ringe til os på tlf 6221 6221, hvis du har brug for hjælp.  Hvis du oplever symptomer, hvor nu normalt ville kontakte læge, så skal du fortsat gøre det. Det gælder både hvis du oplever fysiske symptomer, og hvis du oplever psykiske symptomer.

Hvis du oplever, at din kroniske sygdom forværres eller har spørgsmål til den, skal du også kontakte os.
Ved akutte symptomer eller hvis du kommer til skade, skal du kontakte enten os, vagtlæge eller akuttelefon.

Hvis du oplever vejetrækningsbesvær i forbindelse med luftvejsinfektion, høj feber eller får det værre i løbet af nogle dage, skal du ringe til os, da det kunne være tegn på COVID-19.

Hvis du er i tvivl om du skal kontakte os, anbefaler vi at du gør det. Vi vil vurdere, om du skal ses af en læge og hvor, eller om konsultationen kan tages over telefon eller video af en læge eller sygeplejerske.

Er der åbent på sygehuset og hos os?
Ja, det er der. Sygehuset og vi i lægehuset tager sig fortsat af patienter med akutte symptomer, patienter med kræft eller mistanke om kræft, kontrol af patienter med kroniske sygdomme (kommer kun om nødvendigt i klinikken), børneundersøgelser og – vacciner og en lang række af andre funktioner som normalt.
Hvad skal jeg være opmærksom på i forhold til COVID-19
Hvis du har symptomer på COVID-19, skal du ringe til Lægehuset, lægevagten eller Akuttelefonen, inden du møder op.

Længerevarende telefonkonsulationer og videokonsultationer

Da vi i forbindelse med Corona-pandemien alle kan være smittebærere, prøver vi at ordne så meget som muligt på telefon og mail. Vi kan til nogle konsulationer også bruge video. Det indebærer, at du som patient skal kunne logge på via appen 'Min Læge' på din mobiltelefon.

Det betyder, at du kan blive visiteret til, at lægen ringer til dig på et bestemt tidspunkt i stedet for, du møder frem.

Vi vil indtil videre blokere for, at du selv kan bestille tider. Har du  allerede bestilt tid, vil du bliver kontaktet vedrørende evt ændring til telefontid eller udsættelse. 

 

CORONAVIRUS

Kun adgang til Lægehuset efter aftale !!!

Som led i de omfattende foranstaltninger i hele Danmark i forbindelse med Coronavirus-udbruddet, må du kun komme i Lægehuset efter aftale. 

Har du behov for at kontakte lægehuset, så ring. Der tages så stilling til, om dit problem kan ordnes pr telefon, mail, video, konsultation eller om vurdering må udsættes. Ved ikke presserende problemer, kan du som sædvanligt sende en e-mail via hjemmesiden ved behov herfor.

Har du lettere tegn på infektion, så bliv hjemme og se tiden an. Hav så få kontakter med andre som muligt. Bliver det værre, så ring til lægehuset.

Så vidt muligt køres ikke hjemmebesøg eller besøg på plejehjem. I stedet forsøges problemer løst i samarbejde med hjemmeplejen.

Alle recepter bestilles pr telefon eller på e-konsultation.

For almen orientering kan du følge med på www.coronavirus.dk eller Corona-hotline 70200233

Følg endvidere med i de daglige nyheder for nye tiltag.

Vi opdaterer også løbende her på hjemmesiden.

Vaccination af drenge/mænd mod HPV virus - flere kan få tilbuddet

Der er nu tilbud til drenge, der er født 1.1.2006 og senere  (1½ år før tidligere tilbud) at blive vaccineret gratis mod HPV virus - Humant papilloma virus - som er en seksuelt overført sygdom, der også kan give kræft og kønsvorter hos drenge. Det er den samme vaccine, som pigerne har fået tilbudt nogle år og som nu indgår i standardvaccinationsprogrammet. Fra 12-15 år gives 2 vacciner, efter 15 års alder gives 3 vacciner.

Endvidere er der gratis vaccination til homoseksuelle mænd fra det fyldte 18. år til det fyldte 26. år.

Drenge, der er født før 1.1.2006  kan også blive vaccineret, men vaccinen er ikke gratis. 

 

Brug dit gule sundhedskort, når du tjekker ind i klinikken

Når du tjekker ind på ankomstterminalen, skal du bruge dit sundhedskort. Regionen ønsker i videst muligt omfang,at der afsættes et elektronisk spor, så de kan se; I rent faktisk kommer i klinkken !!!  Ved problemer med det gule sundhedskort, kan du kontakte sekretæren.

 

Skærpelse af regler for udskrivelse af muligt vanedannende medicin

Grundet skærpede regler fra Sundhedsstyrelsen  skal du nu møde op til lægesamtale mindst 1 gang om året, hvis du får benzoediazepiner (sovepiller, beroligende) og mindst hvert halve år, hvis du får morfin og morfinlignende medicin samt medicin for ADHD. Du kan derfor få at vide , at du skal møde op til samtale med læge, når du bestiller medicin fremover. 

 

Kighostevaccination til  gravide i 3. semester - perioden udvidet til 1. jan. 2021

På baggrund af den aktuelle kighosteepidemi har Sundheds - og Ældreministeriet besluttet at indføre et midlertidigt tilbud om kighostevaccination til gravide i 3. semester. Tilbuddet træder i kraft 1. november 2019  og udløber 1. januar 2021, hvor epidemien forventes at være overstået. Tilbuddet forlænget grundet corona-pandemien.

Er du gravid i 3. semester og ikke har været til undersøgelse i uge 32, vil du blive tilbudt vaccinationen til denne undersøglse. Vaccinationen skal dække dit nyfødte barn, da første børnevaccination først er ved 3. mdr alderen. 

 

Udvidelse

Udvidelse af Lægehuset Center Øst, der åbnes op for patienttilgang 15.8.2019:

Velkommen til Annette Kokholm

Det er en glæde at kunne meddelse, at Annette Kokholm bliver fast læge i Lægehuset Center Øst pr 1. september.  Annette og jeg får begge lidt nedsat tid og har derfor indlagt fridage i vores kalender. Men vi får sammen plads til flere patienter, og der åbnes derfor for patienttilgang fra 15. august 2019. 

Annette har været læge i mange år i Sønderborg, og hun har været her som vikar i knapt et år, så flere af jer har mødt hende. Annette er allerede faldet godt til i lægehuset, og vi glæder os meget til at fortsætte sammen. 

At vi nu bliver to faste læger betyder også, at vi kan dække vores ferie selv, hvilket gør det noget lettere også for jer. Vi fortsætter med at have uddannelseslæger og vores faste personale er her som hidtil .

Med venlig hilsen Karen Stevns

 

 

 

 

 

 

 

MÆSLINGEVACCINATION TIL VOKSNE

Grundet flere mæslingetilfælde i Danmark er der kommet øget focus på uvaccinerede voksne. Fra april 2018 er det gratis som voksen at blive vaccineret mod mæslinger, fåresyge og røde hunde (MFR vaccination), hvis man er født efter 1974 og  ikke er vaccineret. Det forventes, at man er immun, hvis man er født før 1974, da mæslinger dengang var meget almindelig i befolkningen. MFR i børnevaccinationsprogrammet startede i 1987. Så tilbuddet om gratis vaccination er relevant, hvis du er født mellem 1975 og 1987 eller ikke har fået MFR som barn efter 1987.

Er du interesseret, kan du kontakte vores sektretær. Det er kun nødvendigt med en vaccination.

ÅBNINGSTIDER

TELEFONTIDER

Tidsbestilling kl. 8.00 - 13.30

Sygeplejerske kl. 13.00 - 13.30

Læger efter aftale

PERSONALE

Læge

 • Karen Stevns, speciallæge i almen medicin
 • Annette Kokholm, speiallæge i almen medicin

Sekretærer

 • Tina Tønder
 • Nandi Neumayr Christensen 

Sygeplejerske

 • Cindy Schmidt
 • Henriette Colstrup

Uddannelseslæge

Vi har normalt tilknyttet en ung læge, der er under videreuddannelse.

 • Kirstine Stærk 

Vores uddannelseslæge Kirstine Stærk er færdig med det første halve år hos os, men som tidligere skrevet kommer hun her en dag om måneden de næste 2½ år og efter det igen hver dag i et halvt år. 

 • Uddannelseslæge Kirstine Stærk
  Kirstine er startet som uddannelseslæge 3. september 2018.
  Hun stammer fra Sønderborg og er efter univesitetsuddannelse og efterfølgende  klinisk basisuddannlse kommet tilbage hertil for at videreuddanne sig til praktiserende læge. Kirstine skal være her i lægehuet et halvt år på fuld tid. Derefter skal hun i 2½ år være på sygehusafdelinger i Sønderjylland med enkeltdage i hele perioden hos os. Efter de 2½ år kommer Kirstine her igen på fuld tid ½ år. Så I kan komme til at kende hende gennem lang tid.

 

 

 

 

Vi benytter cookies på denne hjemmeside
Denne hjemmeside benytter statistik cookies - Læs mere
Læs vores privatlivspolitik
Jeg accepterer ikke cookies