Sidste nyt
               Præsentation
               Her bor vi
               Personale
               Kontakt
               E-tidsbestilling
               E-receptfornyelse
               E-konsultation
               Vaccination
               Patientvejledninger
               Lægevagten
               Sitemap

Vi sætter focus på KOL i foråret

I januar, februar og marts vil vi gøre en ekstra indsats for at opspore KOL, kronisk obstruktiv lungesygdom. Alle jer, der kommer i klinikken,  er over 35 år og rygere vll blive tilbudt en lungefunktionsundersøglse, hvis der ikke foreligger en i forvejen.  Formålet er at få bremset KOL sygdommen, hvis den bliver påvist.

Til de af jer, der allerede har KOL, bliver der lavet en elektronisk forløbsplan, der kan ses på nettet via NEM-ID. Ud over personlige data er der mange gode oplysninger og små informative videoer. Forløbsplanen bliver først oprettet, når  du har sagt ja til det. 


Psykoterapeut Mine Bervig i Lægehuset Center Øst

Fra december 2018  har Psykoterapeut Mine Bervig lejet et lokale i Lægehuset Center Øst, hvor hun som selvstædig modtager klienter. Mine tilbyder psykoterapi, rådgivning, coaching, hjælp til selvudvikling og supervision. Du kan læse mere på Mines hjemmeside www.minebervig-dk.webnode.dk. Vil du gerne bestille tid ved Mine, skal du kontakte hende på tlf. 2979 6040.

Vi ønsker Mine velkommen i huset. 

 

Lægepraksis er blevet akkrediteret

I disse år bliver sygehuse og lægeklinikker vurderet udefra, om kvaliteten er i orden. Vi har her efter sommerferien været igennem en sådan kvalitetsvurdering og er blevet akkrediteret med højeste score på alle parametre. Vi er glade for, vi kan holde en høj kvalitet til glæde for både jer og os  :-)


Vikar

Fra oktober måned 2018 holder Karen Stevns fri ca. hver anden fredag. Annette Kokholm vikarierer for Karen på følgende datoer i 2019: 11. og 25. januar, 8. og 22. februar, 15. og 29. marts, 12. april, 10. og 24. maj, 7. og 21. juni.


Ny uddannelseslæge Kirstine Stærk

Kirstine er startet som uddannelseslæge 3. september 18. Hun stammer fra Sønderborg og er efter univesitetsuddannelse og efterfølgende  klinisk basisuddannlse kommet tilbage hertil for at videreuddanne sig til praktiserende læge. Kirstine skal være her i lægehuet et halvt år på fuld tid. Derefter skal hun i 2½ år være på sygehusafdelinger i Sønderjylland med enkeltdage i hele perioden hos os. Efter de 2½ år kommer Kirstine her igen på fuld tid ½ år. Så I kan komme til at kende hende gennem lang tid.

Tag godt imod Kirstine !

 

Influenzavaccination

Vi tilbyder influenzavaccination med tidsbestilling fra den 1. oktober og året ud, gravide i 2. og 3. semester dog til og med februar måned.

Gratis influenzavaccination omfatter følgende grupper:

Patienter over 65 år, førtidspensionister, kronisk syge, svært overvægtige og husstandskontakter til svart immunsupprimerede.

Øvrige grupper tilbydes vaccination for 150 kr.


Rejsevaccinationer

Det har igennem nogen tid været svæt at få flere af de forskellige rejsevaccinationer hjem grundet leveringsproblemer. Vaccinationscentrene får leveret først, såfremt der er mangel på vacciner. Vi henviser derfor aktuelt til "Danske lægers vaaccinationsservice", der har en afdeling på Opnør Plads 2, 6200 Aabenraa. Du kan finde dem på www.sikkerrejse.dk/klinik/  og vælge Aabenraa klinikken. Her står også en del om rejsevaccinationer generelt. Tlf 77 99 77 99. Der kan bookes tid direkte via hjemmesiden.


Tilbud om gratis MFR vaccination til uvaccinerede voksne født efter 1974

Fra 1. april er der tilbud om gratis vaccination af voksne født i 1974 eller senere, der ikke er blevet vaccineret for mæslinger (MFR vaccinationen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde). Sundhedsstyrelsen forventer, at alle født inden 1974 har været smittet med mæslinger og derfor er immune. 

Hører du til denne gruppe og vil gerne vaccineres, kan du bestille en tid til vaccination.

 

 

Vaccine mod livmoderhalskræft virker !

I børnevaccinationsprogrammet er nu indført Gardasil 9, som dækker bredere end tidligere vacciner. 

Nye undersøgelser har vist, at risikoen for at få livmoderhalskræft er 73 % mindre hos de kvinder, der er født i 1993 og 1994 og er vaccineret  i forhold til dem i samme årgang, der ikke er vaccineret . 

Det er derfor ønskeligt, at flere piger /kvinder bliver vaccineret. 

 

Nogle tal om livmoderhalskræft:

Hvert år får 375 kvinder livmoderhalskræft, halvdelen er under 45 år.

Hvert år dør 100 kvinder af livmoderhalskræft.

6000 kvinder bliver hvert år opereret for forstadier til livmoderhalskræft (keglesnit)

8500 kvinder har overlevet livmoderhalskræft, men har gener efter behandlingen.

Med venlig hilsen Karen Stevns

 

Lukning for patienttilgang fra 1. marts 2016

Der lukkes for patienttilgang fra den 1. marts 2016.

 

Børneundersøgelser

Karen Stevns foretager børneundersøgelser til og med 2 år.

3, 4 og 5 års undersøgerlser foretages af sygeplejersken. Der er ikke mulighed for at bestille tid hos sygeplejersken via e-tidsbestilling, det skal istedet gøres pr. telefon.

 

Betaling for gruppe 2 patienter ved udeblivelse

Vi har oplevet, at flere gruppe 2 patienter er udeblevet fra aftalt konsultion uden afbud. I den forbindelse indfører vi betaling for udeblevet konsultation uden afbud på 150 kr + moms (=187.50 kr) gældende fra 1.juni 2014.

  

Telefontider i klinikken

For at kunne imødekomme flest mulige af vore patienters behov, har vi indført nedenstående telefontider:

 

Telefonen besvares dagligt mellem kl. 8.00 - 13.30 af en sekretær og/eller en sygeplejerske. Mange ting vil sekretærer og sygeplejersker kunne klare selv, men skal du tale med lægen, vil sekretæren eller sygeplejersken tage mod besked og få lægen til at ringe tilbage til dig í et nærmere aftalt tidsrum. Giv gerne dit mobilnummer til at ringe tilbage på, så du ikke behøver vente ved din fastnettelefon. Se også under " kontakt" i menuen.

 

 

Lægehuset tilbyder brug af e-konsultation, e-receptfornyelse og e-tidsbestilling.

 

 

HjertestarterBanner1.jpg
laegehuset6400.dk

 

 

Tlf. 6221 6221

Fax 6221 6120

 

TELEFONTIDER

 

Tidsbestilling

 

kl 8 - 13.30

 

Sygeplejerske

 

kl 13 - 13.30

 

Læger efter aftale

Lægehuset Center Øst   |   Grundtvigs Allé 181 st   |   6400 Sønderborg   |   Tlf 6221 6221   |   Mobil 6221 6120
Design copyright © 2010 Langenberg Grafisk A/S | Implementering BMS-Software - administration